Kontakt

Kontakty školy

Všechna důležitá čísla a adresy školy na jednom místě.

 

606 739 224

ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Jeseník, Fučíkova 312

Fučíkova - Ředitelství

Zobrazit na mapě

Ředitel  Mgr. Zdeněk Bílek

Adresa  Fučíkova 312/10, Jeseník 790 01

Telefon  606 739 224

Email  reditel@zsjes.cz

Web  www.zsjes.cz

Školní hodiny  8.00 – 16.00

IČO  689 11 513

IDDS  gyaxrm7

Odloučená pracoviště

Rudná

Rudná 383/10, Jeseník
Tel. 770 141 088
Email rudna@zsjes.cz
Zobrazit na mapě

eMKO

Dukelská 1240/27, Jeseník
Tel. 725 047 391
Email snezenka@zsjes.cz
Zobrazit na mapě

Vlčice

Vlčice 3
Tel. 770 142 018
Email vlcice@zsjes.cz
Zobrazit na mapě

FAQ

Otázky a odpovědi

Vaše časté dotazy, které k nám směřují, jsme sepsali a po rozkliknutí najdete odpověď.

Mohu dát do školy dítě bez handicapu?

Ne, do školy můžete přihlásit jen dítě s nějakým typem postižení.

Jak se k nám mohou žáci přihlásit?

Na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (ped.-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra).

S jakým typem postižení mohu dítě přihlásit?

Jsou zde vzděláváni žáci s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Kolik žáků je v jedné třídě?

Minimální počet je 6 žáků  a maximální počet je 14 žáků . Učitel má možnost volit individuální přístup s respektováním potřeb každého dítěte, lze volit pomalejší tempo s prodlouženým výkladem, častým opakováním učiva a použitím názorných pomůcek v co největším rozsahu. 

Škola je rozmístěna do více budov?

Ano, naše škola má čtyři budovy. Tři v Jeseníku a jednu 22 km vzdálenou ve Vlčicích (žáci z Javornicka a Vidnavska).

Email

Napište zprávu

11 + 13 =

Zaměstnanci školy

FUČÍKOVA

Mgr. Zdeněk Bílek – ředitel
606 739 224
reditel@zsjes.cz

Mgr. Alena Vrbová – zástupce ředitele, metodik prevence
724 341 802
alena.vrbova@zsjes.cz

Pavel Klásek – ekonom
770 141 086
PavelKlasek@seznam.cz

Alena Radová – hospodář
770 141 086
alena.radova@zsjes.cz

Mgr. Soňa Fišerová – učitel
sona.fiserova@zsjes.cz

Mgr. Kateřina Gajdošová – učitel
katerina.gajdosova@zsjes.cz

Mgr. Jana Mrázová – učitel
jana.mrazova@zsjes.cz

Mgr. Blanka Chupíková – učitel
blanka.chupikova@zsjes.cz

Mgr. Nikola Klárová – učitel
nikola.klarova@zsjes.cz

Mgr. Alena Poskerová – učitel
alena.poskerova@zsjes.cz

Mgr. Eva Ščobáková – učitel
eva.scobakova@zsjes.cz

Mgr. Alena Zbranková – učitel
alena.zbrankova@zsjes.cz

Mgr. Vladimíra Vonzová – učitel
vladimira.vonzova@zsjes.cz

Gabriela Kubánková – učitel
gabriela.kubankova@zsjes.cz

Jiří Mráz – učitel
jiri.mraz@zsjes.cz

Libuše Chytilová – asistent pedagoga
libuse.chytilova@zsjes.cz

Lea Podařilová – asistent pedagoga
lea.podarilova@zsjes.cz

Eva Šťastná – asistent pedagoga
eva.stastna@zsjes.cz

Miroslava Skipalová – asistent pedagoga
miroslava.skipalova@zsjes.cz

Natálie Poláková – asistent pedagoga
natalie.polakova@zsjes.cz

Soňa Šulcová – asistent pedagoga
sona.sulcova@zsjes.cz

Kateřina Vaňková – asistent pedagoga, vychovatel ŠD
katerina.vankova@zsjes.cz

Josef  Vonz – školník
josef.vonz@zsjes.cz

Michaela Markovská – uklízečka
michaela.markovska@zsjes.cz

Kamil Šebesta – IKT – webové stránky
724 224 647
sebesta333@seznam.cz

RUDNÁ

Mgr. Jaroslava Antošová – vedoucí pracoviště
770 141 088
jaroslava.antosova@zsjes.cz

Mgr. Jarmila Fryčová – učitel
jarmila.frycova@zsjes.cz

Mgr. Jana Horálková – učitel
jana.horalkova@zsjes.cz

Mgr. Gabriela Leškovská – učitel
gabriela.leskovska@zsjes.cz

Mgr. Kristýna Kropáčová – učitel
kristyna.kropacova@zsjes.cz

Bc. Miroslava Látalová – učitel
miroslava@zsjes.cz

Jaroslava Bergerová – učitelka MŠ
jaroslava.bergerova@zsjes.cz

Aneta Zavadilová – učitelka MŠ
aneta.zavadilova@zsjes.cz

Klára Schopfová – učitel MŠ
klara.schopfova@zsjes.cz

Markéta Švajková – učitel MŠ
marketa.svajkova@zsjes.cz

Jitka Bednarská – asistent pedagoga
jitka.bednarska@zsjes.cz

Renáta Vaníčková – asistent pedagoga
renata.vanickova@zsjes.cz

Martina Kouřilová – asistent pedagoga, vychovatel ŠD
martina.kourilova@zsjes.cz

Filip Seitl – asistent pedagoga
filip.seitl@zsjes.cz

G. Maříková Klementová  – asistent pedagoga
gabriela.marikova@zsjes.cz

Iva Senciová – asistent pedagoga
iva.senciova@zsjes.cz

Marta Vencálková – asistent pedagoga
marta.vencalkova@zsjes.cz

Michaela Filipková– asistent pedagoga
michaela.filipkova@zsjes.cz

Bc. Milena Macková – vychovatel ŠD
milena.mackova@zsjes.cz

Kateřina Vaňková – vychovatel ŠD
katerina.vankova@zsjes.cz

Malvína Bergerová – uklízečka, pracovnice provozu
malvina.bergerova@zsjes.cz

Ladislav Kolomazník – školník

 

VLČICE

Mgr. Vladimíra Vonzová – vedoucí pracoviště, výchovný poradce
731 580 031
vladimira.vonzova@zsjes.cz

Ing. Mária Dovičáková – učitel
maria.kubickova@zsjes.cz

Mgr. Šárka Kuchařová – učitel
sarka.kucharova@zsjes.cz

Mgr. Blanka Formánková – učitel
blanka.formankova@zsjes.cz

Bc. Iva Staníková – učitel
iva.stanikova@zsjes.cz

Pavlína Jašová – učitel
pavlina.jasova@zsjes.cz

Bc. Petr Svoboda – asistent pedagoga
petr.svoboda@zsjes.cz

Karolína Vršanová – asistent pedagoga
karolina.vrsanova@zsjes.cz

 

Lucie Jašová – asistent pedagoga, vychovatel ŠD
lucie.jasova@zsjes.cz

Petra Macíková – asistent pedagoga
petra.macikova@zsjes.cz

Marta Schöppelová – asistent pedagoga
marta.schoppelova@zsjes.cz

Hana Kučerová – asistent pedagoga
hana.kucerova@zsjes.cz

Ludmila Hečková – uklízečka
ludmila.heckova@zsjes.cz

Josef Vonz – školník
josef.vonz@zsjes.cz

EMKO

Mgr. Dagmar Sucháčková – vedoucí pracoviště
725 047 391
dagmar.suchackova@zsjes.cz

Bc. Jitka Bílková – učitel
jitka.bilkova@zsjes.cz

Hana Višnovská – asistent pedagoga
hana.visnovska@zsjes.cz

Kateřina Štěpánová – asistent pedagoga
katerina.stepanova@zsjes.cz

Soňa Kurečková – asistent pedagoga
sona.kureckova@zsjes.cz

 

 

Nediskriminace

V naší základní a mateřské škole se snažíme vychovávat k toleranci a respektu. Posilovat sebevědomí dětí z hlediska jejich identity. Podporujeme děti z hlediska jejich identity . Podporujeme děti, aby se stavěly předsudkům a diskriminaci.