Kontakt

Kontakty školy

Všechna důležitá čísla a adresy školy na jednom místě.

Základní škola a Mateřská škola Jeseník, Fučíkova 312

Fučíkova - Ředitelství

Zobrazit na mapě

Ředitel  Mgr. Zdeněk Bílek

Adresa  Fučíkova 312/10, Jeseník 790 01

Telefon  606 739 224

Email  reditel@zsjes.cz

Web  www.zsjes.cz

Školní hodiny  8.00 – 16.00

IČO  689 11 513

IDDS  gyaxrm7

Odloučená pracoviště

Rudná

Rudná 383/10, Jeseník
Tel. 770 141 088
Email rudna@zsjes.cz 
Zobrazit na mapě

Sněženka

Moravská 814/2, Jeseník
Tel. 725 047 391
Email snezenka@zsjes.cz
Zobrazit na mapě

Vlčice

Vlčice 3
Tel. 770 142 018
Email vlcice@zsjes.cz
Zobrazit na mapě

FAQ

Otázky a odpovědi

Vaše časté dotazy, které k nám směřují, jsme sepsali a po rozkliknutí najdete odpověď.

Mohu dát do školy dítě bez handicapu?

Ne, do školy můžete přihlásit jen dítě s nějakým typem postižení.

Jak se k nám mohou žáci přihlásit?

Na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (ped.-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra).

S jakým typem postižení mohu dítě přihlásit?

Jsou zde vzděláváni žáci s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Kolik žáků je v jedné třídě?

Minimální počet je 6 žáků  a maximální počet je 14 žáků . Učitel má možnost volit individuální přístup s respektováním potřeb každého dítěte, lze volit pomalejší tempo s prodlouženým výkladem, častým opakováním učiva a použitím názorných pomůcek v co největším rozsahu. 

Škola je rozmístěna do více budov?

Ano, naše škola má čtyři budovy. Tři v Jeseníku a jednu 22 km vzdálenou ve Vlčicích (žáci z Javornicka a Vidnavska).

Email

Napište zprávu

6 + 5 =

Zaměstnanci školy

 

 

 

 

VEDENÍ ŠKOLY
Jméno Zařazení Telefon                   Email
Mgr. Zdeněk Bílek Ředitel školy 606739224             reditel@zsjes.cz
Mgr. Alena Vrbová Zástupce ředitele,
vedoucí vychovatelka, ŠMP, metodik prevence
724341802              alena.vrbova@zsjes.cz

 

VEDENÍ ODLOUČENÝCH PRACOVIŠŤ
JMÉNO ZAŘAZENÍ TELEFON EMAIL
Mgr. Jaroslava Antošová vedení Rudné 770141088 jaroslava.antosova@zsjes.cz
Mgr. Dagmar Sucháčková vedení Sněženky 725047391 dagmar.suchackova@zsjes.cz
Mgr. Vladimíra Vonzová vedení Vlčic 731580031 vladimira.vonzova@zsjes.cz

 

VÝCHOVNÝ PORADCE A METODIK PREVENCE
JMÉNO ZAŘAZENÍ TELEFON EMAIL
Mgr. Vladimíra Vonzová výchovný poradce 731580031 vladimira.vonzova@zsjes.cz
Mgr. Alena Vrbová metodik prevence 724341802 alena.vrbova@zsjes.cz

 

PEDAGOGICKÝ SBOR
JMÉNO ZAŘAZENÍ TELEFON EMAIL
Mgr. Jaroslava Antošová třídní učitel 770141088 jaroslava.antosova@zsjes.cz
Mgr. Blanka Chupíková třídní učitel 0 blanka.chupikova@zsjes.cz
Mgr. Jarmila Fryčová třídní učitel 0 jarmila.frycova@zsjes.cz
Mgr. Kateřina Gajdošová třídní učitel 0 katerina.gajdosova@zsjes.cz
Mgr. Jana Horálková třídní učitel 0 jana.horalkova@zsjes.cz
Jaroslava Bergerová učitel 0 jaroslava.bergerova@zsjes.cz
Mgr. Eva Javůrková třídní učitel 0 eva.javurkova@zsjes.cz
Mgr. Jitka Kaňovská učitel 0 jitka.kanovska@zsjes.cz
Mgr. Kristýna Kropáčová třídní učitel 0 kristyna.kropacova@zsjes.cz
Ing. Maria Kubíčková třídní učitel 0 maria.kubickova@zsjes.cz
Mgr. Alena Zbranková třídní učitel 0 alena.zbrankova@zsjes.cz
Mgr. Eva Ščobáková třídní učitel 0 eva.scobakova@zsjes.cz
Mgr. Soňa Fišerová učitel 0 sona.fiserova@zsjes.cz
Mgr. Dagmar Sucháčková třídní učitel 725047391 dagmar.suchackova@zsjes.cz
Mgr. Jana Mrázová třídní učitel/IKT 0 jana.mrazova@zsjes.cz
Mgr. Vladimíra Vonzová třídní učitel 731580031 vladimira.vonzova@zsjes.cz
Mgr. Zdena Haflantová třídní učitel 0 zdena.haflantova@zsjes.cz
Radana Michálková učitel 0 radana.michalkova@zsjes.cz
Mgr. Alena Poskerová učitel 724824584 alena.poskerova@zsjes.cz
Mgr. Alena Vrbová učitel 724341802 alena.vrbova@zsjes.cz
Aneta Zavadilová učitel 0 aneta.zavadilova@zsjes.cz
Adéla Skřejpková třídní učitel 0 adela.skrejpkova@zsjes.cz
Mgr. Saskia Rydlová učitel 0  saskia.rydlova@zsjes.cz
Mgr. Kateřina Preisová učitel 0  katerina.preisova@zsjes.cz
Mgr. Gabriela Leškovská třídní učitel 0  gabriela.leskovska@zsjes.cz
Iva Staníková učitel 0 iva.stanikova@zsjes.cz

 

ASISTENTI PEDAGOGA
JMÉNO ZAŘAZENÍ TELEFON EMAIL
Marie Bednarská asistent pedagoga 0 marie.bednarska@zsjes.cz
Jitka Bednarská asistent pedagoga 0 jitka.bednarska@zsjes.cz
Jitka Bílková asistent pedagoga 0 jitka.bilkova@zsjes.cz
Veronika Čuprová asistent pedagoga 0 veronika.cuprova@zsjes.cz
Libuše Chytilová asistent pedagoga 0 libuse.chytilova@zsjes.cz
Aneta Chytilová asistent pedagoga 0 aneta.chytilova@zsjes.cz
Soňa Kurečková asistent pedagoga 0 sona.kureckova@zsjes.cz
Petra Macíková asistent pedagoga 0 petra.macikova@zsjes.cz
Lenka Michálková asistent pedagoga 0 lenka.michalkova@zsjes.cz
Lucie Jašová asistent pedagoga 0 lucie.jasova@zsjes.cz
Gabriela Kubánková asistent pedagoga 0 gabriela.kubankova@zsjes.cz
Filip Seitl asistent pedagoga 0 filip.seitl@zsjes.cz
Iva Senciová asistent pedagoga 0 iva.senciova@zsjes.cz
Soňa Šulcová asistent pedagoga 0 sona.sulcova@zsjes.cz
Vladimír Novák asistent pedagoga 0 vladimir.novak@zsjes.cz
Renáta Vaníčková asistent pedagoga 0 renata.vanickova@zsjes.cz
Kateřina Vaňková asistent pedagoga 0 katerina.vankova@zsjes.cz
Martina Kouřilová asistent pedagoga 0 martina.kourilova@zsjes.cz
Lenka Řezníková asistent pedagoga 0 lenka.reznikova@zsjes.cz
Martina Leskovjanová asistent pedagoga 0 martina.leskovjanova@zsjes.cz
Marta Schöppelová asistent pedagoga marta.schoppelova@zsjes.cz
Karolína Stašáková asistent pedagoga karolina.stasakova@zsjes.cz
Miroslava Skipalová asistent pedagoga miroslava.skipalova@zsjes.cz
Pavlína Jašová asistent pedagoga pavlina.jasova@zsjes.cz
Hana Višnovská asistent pedagoga 0 hana.visnovska@zsjes.cz

 

VYCHOVATELÉ
JMÉNO ZAŘAZENÍ TELEFON EMAIL
Martina Kouřilová vychovatel ŠD 0 martina.kourilova@zsjes.cz
Renata Vaníčková  vychovatel ŠD 0 renata.vanickova@zsjes.cz
Kateřina Vaňková vychovatel ŠD 0 katerina.vankova@zsjes.cz
Milena Macková vychovatel ŠD 0 milena.mackova@zsjes.cz
Dagmar Bury vychovatel ŠD 0 dagmar.bury@zsjes.cz
Pavlína Jašová vychovatel ŠK 0 pavlina.jasova@zsjes.cz

 

EKONOMICKO-HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK
JMÉNO ZAŘAZENÍ TELEFON EMAIL
Pavel Klásek ekonom 770141086 PavelKlasek@seznam.cz
Alena Radová hospodářka 770141086 alena.radova@zsjes.cz
Libor Bednarski školník 0 libor.bednarski@zsjes.cz
Josef Vonz školník 0 josef.vonz@zsjes.cz
Michaela Markovská uklízečka 0 michaela.markovska@zsjes.cz
Ludmila Hečková uklízečka 0 ludmila.heckova@zsjes.cz
Soňa Kurečková uklízečka 0 sona.kureckova@zsjes.cz
Malvína Bergerová uklízečka, prac. prov. 0 malvina.bergerova@zsjes.cz

 

EXTERNISTÉ
JMÉNO ZAŘAZENÍ TELEFON EMAIL
Šebesta Kamil IKT – webové stránky 724224647 sebesta333@seznam.cz

 

Nediskriminace

V naší základní a mateřské škole se snažíme vychovávat k toleranci a respektu. Posilovat sebevědomí dětí z hlediska jejich identity. Podporujeme děti, aby se stavěly předsudkům a diskriminaci.