Dokumenty školy

Schéma školního roku
Schéma školního roku « zde »
Roční rozpočet
Školní řád
Výroční zpráva
Plán práce
Školní vzdělávací programy
Zapojení pedag. pracovníků do projektu
Různě dokumenty