I když hlavní úklidový den v tomto roce 2024, proběhl již 6. dubna, naši žáci a děti z mateřské školy uklízeli dnes.

Každá třída prošla svá oblíbená místa a posbírala nahromaděný nepořádek. Děti si procvičily třídění odpadu do správných kontejnerů. Krásně svítilo sluníčko a den rychle utíkal.

Autor článku: Miroslava Látalová

žák vkládá plechovku do pytle
Chlapec dává odpadky do pytle