Program

Erasmus+

p

Prezentace

Program Erasmus+

Školní projekty
Prezentace

Po kliknutí se vám prezentace stáhne do počítače v souboru odp:

2022 – Island – Smart teachers play more

2021 – Švédsko – Nature as a fantastic classroom for learning

 

Projekt OP JAK - Šablony I v MŠ a ZŠ Jeseník

Po kliknutí se vám zobrazí soubor v PDF:

Publicita OP JAK 2023

Po kliknutí se vám zobrazí plakát projektu:

Co je Erasmus+
Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.
Jeho rozpočet činí kolem 26,2 miliardy eur. To je ve srovnání s předchozím programem na období 2014-2020 téměř dvojnásobná částka.

Program na období 2021-2027 klade silný důraz na otázky sociálního začleňování, na zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém procesu.

Podporuje priority a činnosti stanovené v zájmu vytvoření Evropského prostoru vzdělávání, v Akčním plánu digitálního vzdělávání a v Evropské agendě dovedností. Program rovněž

  • podporuje evropský pilíř sociálních práv
  • provádí strategii EU pro mládež na období 2019-2027
  • rozvíjí evropský rozměr v oblasti sportu

Více zde…

Žáků

školních programů

tříd

let existence naší školy

Buďte v kontaktu

Adresa: Fučíkova 312/10, Jeseník 790 01

Telefon: (+420) 606 739 224

Email: reditel@zsjes.cz

Školní hodiny: 8.00 – 14.00

Nediskriminace

V naší základní a mateřské škole se snažíme vychovávat k toleranci a respektu. Posilovat sebevědomí dětí z hlediska jejich identity. Podporujeme děti, aby se stavěly předsudkům a diskriminaci.