Dospěláci

Pro rodiče

Najdete zde potřebné informace a dokumenty.

p

Písemnosti

Omluvenky – schůzky – zápisy

Omlouvání žáků

brzo doplníme

Informace k výuce od 1.6.2020!!!

· Výuka bude zahájena od 1.6.2020 pro žáky 1. stupně v době od 8.00 do 11.40 hod. na budovách v Jeseníku (Fučíkova, Rudná) a od 8.00 do 11.00 hod. na budově ve Vlčicích.

· Výuka je dobrovolná, pokud dítě zůstane doma, má zákonný zástupce nárok na ošetřovné do 30.6.2020.

· ŠD ranní ani odpolední nebude v provozu.

· Možnosti obědů budou řešeny v pondělí 1.6.2020 při nástupu dětí do školy.

· Dítě musí přijít do školy v doprovodu zák. zástupce, který vyplní čestné prohlášení, bez něhož žák nemůže absolvovat výuku. V čestném prohlášení jsou stanovena zdravotní kritéria, která musí žák splnit, aby mohl navštěvovat školu.

· S případnými dotazy se mohou zákonní zástupci obracet na třídního učitele svého dítěte.

Otevření ZŠ a MŠ do konce školního roku 2020.

Otevření ZŠ a MŠ do konce školního roku 2020.

Otevření ZŠ.pdf

Otevření MŠ.pdf

V dokumentu ZŠ.pdf je ŽLUTOU barvou zvýrazněná pasáž, která se týká NAŠÍ ŠKOLY (str. 8).

Třídní schůzky
Třídní schůzky:
OŠETŘOVNÉ
Vážení rodiče,
v souvislosti se vzniklou situací vás žádám o vyřízení žádosti na potvrzení OČR v době uzavření škol prostřednictvím formuláře pouze online následujícími kroky:
  1.  stažení formuláře z našich stránek, vytisknete a vyplníte oddíl B
  2.  naskenovaný vyplněný formulář zaslat  škole na emailovou  adresu určenému pracovníkovy školy –  alena.radova@zsjes.cz 
  3.  pracovník školy zašle vyplněný a potvrzený oddíl A zákonným zástupcům na určenou emailovou  adresu

formulář na OŠETŘOVNÉ

Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY  od 2. 5. do 16. 5. 2020. Bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole!

Více informací naleznete ZDE…

Dny otevřených dveří

brzo doplníme

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. řídy proběhne od 14. 4. do 24. 4. 2020. Bez osobní přítomnosti dětí i rodičů!

Více informací naleznete ZDE…

Spolupráce se školskou radou

brzo doplníme

Žáků

školních programů

tříd

let existence naší školy

Buďte v kontaktu

Adresa: Fučíkova 312/10, Jeseník 790 01

Telefon: (+420) 606 739 224

Email: reditel@zsjes.cz

Školní hodiny: 8.00 – 14.00

Nediskriminace

V naší základní a mateřské škole se snažíme vychovávat k toleranci a respektu. Posilovat sebevědomí dětí z hlediska jejich identity. Podporujeme děti, aby se stavěly předsudkům a diskriminaci.