Ředitel ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312 vyhlašuje

ZÁPIS DO SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2024/25

pro děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem

Termín

2. května 2024

14.00 – 17.00 hod.

V budově školy Rudná 383, Jeseník
(pod bývalým okresním úřadem)

NA CO SI DÁT POZOR?

UPOZORNĚNÍ

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Tato povinnost neplatí pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Od kolika let

Věk dítěte

  • Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 nejméně tří let.
  • Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let je předškolní vzdělávání povinné!

DOKUMENTY

Potřebné dokumenty

 

  • Průkaz totožnosti – občanský průkaz.
  • Rodný list dítěte.
  • Očkovací průkaz dítěte.
  • Doporučení ŠPZ (SPC, PPP) a pediatra.

Soubory PDF

Dokumenty ke stažení

budovy

Kde nás  najdete?

  • MŠ Rudná 383, Jeseník.

Pokud se nebudete moci ve stanoveném termínu dostavit ze závažných důvodů k zápisu, můžete si domluvit náhradní termín.

Žáků

školních programů

tříd

let existence naší školy

Buďte v kontaktu

Adresa: Fučíkova 312/10, Jeseník 790 01

Telefon: (+420) 606 739 224

Email: reditel@zsjes.cz

Školní hodiny: 8.00 – 14.00

Nediskriminace

V naší základní a mateřské škole se snažíme vychovávat k toleranci a respektu. Posilovat sebevědomí dětí z hlediska jejich identity. Podporujeme děti, aby se stavěly předsudkům a diskriminaci.