Ředitel ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312 vyhlašuje

ZÁPIS DO SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020/21

pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tj.zejména děti
s mentálním postižením, s autismem, s více vadami, případně
s jiným druhem a stupněm postižení.

Termín

2. 5. – 16. 5. 2020

Bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole!

Jak poslat?

FORMOU PŘIHLÁŠKY

 • E-mailem s elektronickým podpisem.
 • Podáním přihlášky datovou schránkou.
 • Poštou.
 • V krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole ( po tel. domluvě v době od 8.00 do 14.00).

Od kolika let

Věk dítěte

 • Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 nejméně tří let.
 • Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 pěti let je předškolní vzdělávání povinné.

DOKUMENTY

Potřebné dokumenty

 • Rodný list dítěte.
 • Očkovací průkaz.
 • Doporučení ŠPZ (SPC, PPP) a pediatra.

Soubory PDF

Dokumenty ke stažení

budovy

Kde nás  najdete?

 • MŠ Rudná 383, Jeseník.
 • MŠ Vlčice 3

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Tato povinnost neplatí pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Žáků

školních programů

tříd

let existence naší školy

Buďte v kontaktu

Adresa: Fučíkova 312/10, Jeseník 790 01

Telefon: (+420) 606 739 224

Email: reditel@zsjes.cz

Školní hodiny: 8.00 – 14.00

Nediskriminace

V naší základní a mateřské škole se snažíme vychovávat k toleranci a respektu. Posilovat sebevědomí dětí z hlediska jejich identity. Podporujeme děti, aby se stavěly předsudkům a diskriminaci.