ŘEDITEL ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312 VYHLAŠUJE

Zápis do první třídy

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku 2022/23.

Termín

Středa 6. 4. 2022 (13.00 – 17.00)

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok věku a s dítětem, jemuž byl v předchozím roce odložen začátek povinné školní docházky.

Jak poslat?

VEZMĚTE S SEBOU

  • Rodný list dítěte, případně poslední vyšetření ze školského poradenského zařízení (PPC, SPC)!
  • Průkaz totožnosti zákonného zástupce!

Od kolika let

Věk dítěte

  • Pro děti, které dovrší do 31. 8. 2022 šesti let.
  • Pro děti s odkladem povinné školní docházky z roku 2021.

Soubory PDF

Dokumenty ke stažení

Žáků

školních programů

tříd

let existence naší školy

Buďte v kontaktu

Adresa: Fučíkova 312/10, Jeseník 790 01

Telefon: (+420) 606 739 224

Email: reditel@zsjes.cz

Školní hodiny: 8.00 – 14.00

Nediskriminace

V naší základní a mateřské škole se snažíme vychovávat k toleranci a respektu. Posilovat sebevědomí dětí z hlediska jejich identity. Podporujeme děti, aby se stavěly předsudkům a diskriminaci.