Ředitel Základní školy Jeseník, Fučíkova 312
stanovuje

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Z Á P I S
K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
(do 1. ročníku základní školy)

 

[su_table responsive=”yes”]

Jeseník, Fučíkova 312  Vlčice 3

[/su_table]