VEDENÍ ŠKOLY

Jméno Zařazení Telefon Email
Mgr. Zdeněk Bílek Ředitel školy 770141085
Mgr. Alena Vrbová Zástupce ředitele,
vedoucí vychovatelka, ŠMP, předseda školské rady
770141087
VEDENÍ ODLOUČENÝCH PRACOVIŠŤ
Jméno Zařazení Telefon Email
Mgr. Jaroslava Antošová vedení Rudné 770141088 jaroslava.antosova@zsjes.cz
Mgr. Dagmar Sucháčková vedení Sněženky 725047391 dagmar.suchackova@zsjes.cz
Mgr. Vladimíra Vonzová vedení Vlčic 770142018 vladimira.vonzova@zsjes.cz
VÝCHOVNÝ PORADCE A METODIK PREVENCE
Jméno Zařazení Telefon Email
Mgr. Alena Poskerová výchovný poradce 724824584 alena.poskerova@zsjes.cz
Mgr. Alena Vrbová metodik prevence 770141087 alena.vrbova@zsjes.cz
PEDAGOGICKÝ SBOR
Jméno Zařazení Telefon Email
Mgr. Jaroslava Antošová třídní učitel 770141088 jaroslava.antosova@zsjes.cz
Mgr. Blanka Chupíková třídní učitel 0 blanka.chupikova@zsjes.cz
Mgr. Jarmila Fryčová třídní učitel 0 jarmila.frycova@zsjes.cz
Mgr. Kateřina Gajdošová třídní učitel 0 katerina.gajdosova@zsjes.cz
Mgr. Jana Horálková třídní učitel 0 jana.horalkova@zsjes.cz
Mgr. Šárka Janyšová třídní učitel 0 sarka.janysova@zsjes.cz
Mgr. Eva Javůrková třídní učitel 0 eva.javurkova@zsjes.cz
Mgr. Jitka Kaňovská třídní učitel 0 jitka.kanovska@zsjes.cz
Mgr. Kristýna Kropáčová třídní učitel 0 kristyna.kropacova@zsjes.cz
Ing. Maria Kubíčková třídní učitel 0 maria.kubickova@zsjes.cz
Mgr. Eva Martinková třídní učitel 0 eva.martinkova@zsjes.cz
Mgr. Veronika Sahánková třídní učitel 0 veronika.sahankova@zsjes.cz
Mgr. Eva Ščobáková třídní učitel 0 eva.scobakova@zsjes.cz
Mgr. Dagmar Škrobálková třídní učitel 0 dagmar.skrobalkova@zsjes.cz
Mgr. Dagmar Sucháčková třídní učitel 725047391 dagmar.suchackova@zsjes.cz
Mgr. Jana Mrázová třídní učitel/IKT 0 jana.mrazova@zsjes.cz
Mgr. Vladimíra Vonzová třídní učitel/vychovatel ŠD 770142018 vladimira.vonzova@zsjes.cz
Mgr. Soňa Fišerová učitel 0 sona.fiserova@zsjes.cz
Mgr. Zdena Haflantová učitel 0 zdena.haflantova@zsjes.cz
Radana Michálková učitel 0 radana.michalkova@zsjes.cz
Tamara Němcová učitel 0 tamara.nemcova@zsjes.cz
Mgr. Alena Poskerová učitel 724824584 alena.poskerova@zsjes.cz
Mgr. Alena Vrbová učitel 770141087 alena.vrbova@zsjes.cz
Aneta Zavadilová učitel 0 aneta.zavadilova@zsjes.cz
Mgr. Alena Zbranková učitel 0 alena.zbrankova@zsjes.cz
ASISTENTI PEDAGOGA
Jméno Zařazení Telefon Email
Marie Bednarská asistent pedagoga 0 marie.bednarska@zsjes.cz
Jitka Bednarská asistent pedagoga 0 jitka.bednarska@zsjes.cz
Jitka Bílková asistent pedagoga 0 jitka.bilkova@zsjes.cz
Jaroslava Březíková asistent pedagoga 0 jaroslava.brezikova@zsjes.cz
Libuše Chytilová asistent pedagoga 0 libuse.chytilova@zsjes.cz
Aneta Chytilová asistent pedagoga 0 aneta.chytilova@zsjes.cz
Soňa Kurečková asistent pedagoga 0 sona.kureckova@zsjes.cz
Petra Macíková asistent pedagoga 0 petra.macikova@zsjes.cz
Lenka Michálková asistent pedagoga 0 lenka.michalkova@zsjes.cz
Jana Palečková asistent pedagoga 0 jana.paleckova@zsjes.cz
Eva Richterová asistent pedagoga 0 eva.richterova@zsjes.cz
Filip Seitl asistent pedagoga 0 filip.seitl@zsjes.cz
Iva Senciová asistent pedagoga 0 iva.senciova@zsjes.cz
Dagmar Skřejpková asistent pedagoga 0 dagmar.skrejpkova@zsjes.cz
Soňa Šulcová asistent pedagoga 0 sona.sulcova@zsjes.cz
Eva Tammeová asistent pedagoga 0 eva.tammeova@zsjes.cz
Renáta Vaníčková asistent pedagoga 0 renata.vanickova@zsjes.cz
Kateřina Vaňková asistent pedagoga 0 katerina.vankova@zsjes.cz
Martina Kouřilová asistent pedagoga/vychovatel ŠD 0 martina.kourilova@zsjes.cz
VYCHOVATELÉ
Jméno Zařazení Telefon Email
Martina Kouřilová asistent pedagoga/vychovatel ŠD 0 martina.kourilova@zsjes.cz
Mgr. Vladimíra Vonzová třídní učitel/vychovatel ŠD 770142018 vladimira.vonzova@zsjes.cz
Dagmar Boturová vychovatel ŠD 0 dagmar.boturova@zsjes.cz
Milena Macková vychovatel ŠD 0 milena.mackova@zsjes.cz
Hana Průšová vychovatel ŠD 0 hana.prusova@zsjes.cz
Pavlína Jašová vychovatel ŠK 0 pavlina.jasova@zsjes.cz

EKONOMICKO-HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK

Jméno Zařazení Telefon Email
Pavel Klásek ekonom 770141086 pavel.klasek@zsjes.cz
Alena Radová hospodářka 770141086 alena.radova@zsjes.cz
Libor Bednarski školník 0 libor.bednarski@zsjes.cz
Jiří Janyš školník 0 jiri.janys@zsjes.cz
Libuše Chytilová uklízečka 0 libuse.chytilova@zsjes.cz
Marie Kotoučová uklízečka 0 marie.kotoucova@zsjes.cz
Soňa Kurečková uklízečka 0 sona.kureckova@zsjes.cz
Petra Horníčková uklízečka, prac. prov. 0 petra.hornickova@zsjes.cz

EXTERNISTÉ

Jméno Zařazení Telefon Email
Mgr. Radek Posker IKT 777052313 radek.posker@zsjes.cz