Dne 22. března 2022 proběhla na budově ve Vlčicích beseda na téma Základy první pomoci, kterou vedl mladý zdravotník, pracující v jesenické nemocnici na oddělení JIP.

V úvodu besedy jsme se dozvěděli základní informace o poskytnutí první pomoci (na které číslo volat, používání mobilní aplikace Záchranka apod.). Zdravotník měl u sebe vybavení v příruční tašce každého záchranáře.

Následovala praktická část, ve které si žáci nechali změřit krevní tlak či pulz – pulzním oxymetrem. Nabídl se i dobrovolník – paní učitelka, které byla pomocí dlahy zafixována horní končetina.

Na dalším dobrovolníkovi jsme viděli, jak se nasazuje krční límec a k čemu slouží infuze. Pro zajištění tepelné izolace byla použita jednorázová přikrývka a izotermická fólie. K přemístění pacienta na záchranářská nosítka vypomohli starší žáci, kteří se k úkolu postavili zodpovědně.

V druhé části besedy nás zdravotník seznámil z poskytnutí pomoci při masáži srdce na resuscitační figuríně. Zájemci si vyzkoušeli, jak se s figurínou pracuje.

Žáci se zajímali o celý průběh akce a v závěru pohotově poskytli pomoc paní učitelce, která sehrála scénku náhlé nevolnosti.

Po celou dobu besedy se žáci chovali ukázněně a s nadšením.

Děkujeme panu zdravotníkovi za ochotu a příjemně strávené dopoledne.

První pomoc se zkouší na žákyni

OSTATNÍ FOTKY ZDE…