1.9.2018 byla zahájena činnost speciální třídy mateřské školy při Základní škole a Mateřské škole Jeseník, Fučíkova 312 v budově na Rudné ulici. Další třída MŠ je v budově školy ve Vlčicích.

Do speciální třídy MŠ jsou přijímány děti ve věku 3 – 7 let se zdravotním znevýhodněním na základě doporučení ze školského poradenského zařízení – SPC nebo PPP.

Ve třídě na Rudné ulici je v letošním roce 7 dětí, o které se starají v průběhu dne 2 učitelky a 2 asistentky pedagoga.

S dětmi se pracuje podle školního vzdělávacího programu „Svět je místo pro mě“. Denní režim je pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby a možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Činnosti jsou organizovány tak, aby děti mohly pracovat svým tempem a aby se zapojovaly do všech činností. Hry a vzdělávání dětí probíhá převážně individuálním způsobem, děti se učí zapojovat se do kolektivu a spolupracovat s ostatními. K relaxaci, zklidnění a uvolnění dětí slouží relaxační místnost snoezelen. Nízký počet dětí ve třídě umožňuje poskytovat dětem také kvalitní individuální logopedickou péči.

Zápis do speciálních tříd MŠ proběhne v květnu 2019.

Bližší informace získáte na tel.: 606 739 224

[ngg src=”galleries” ids=”103″ display=”basic_thumbnail”]