V hodině slohu měli žáci 9. třídy zadán úkol napsat dopis „Jak se rozloučím se školou, kterou již vycházím?“, určen panu řediteli nebo i celému pedagogickému kolektivu.

Do práce se pustili s nadšením a na závěr nám každý před třídou svůj dopis přečetl. Byla jsem s paní asistentkou mile překvapena, dokonce až dojata. Proto se o tyto práce chceme podělit i s ostatními čtenáři.

Jašová Pavlína, Macíková Petra

Dopis ŠVANČARA JAROSLAV v PDF

Dopis PETRIK IMRICH v PDF

Dopis KOTLÁR PETR v PDF