Šest chlapců vzalo tužky, lepidla, barvy, štětce, veliký kus lepenky a kreslili, malovali, lepili a zkoumali, co všechny ty výtvarné ingredience společně vykouzlí. Vzniklo jedno společné dílo a na něm tři malí usměvaví králové nesoucí světlo krajinou, nad hlavami jim zazářilo dvacet hvězd. Přesně tolik, kolik let pořádá Charita Jeseník sbírku pro potřebné.

Obrázek společně odnesli do Domova pokojného stáří sv. Františka ve Vlčicích, který je jednou z poboček Charity Jeseník. Zazpívali místní klientům tří královou koledu a vyzkoušeli si, jak zahrát krásnou melodii na akordeon.

Těch šest chlapců se svým dílem, nazvaným „Za každý rok jedna hvězda“, nakonec vyhrálo první místo v kategorii skupinových prací mezi všemi přihlášenými základními školami. Z Charity Jeseník obdrželi krásné ceny.

Všem velmi gratulujeme a těšíme se na další společné tvoření.

Vedoucí kroužku Mgr. Kateřina Preisová.