Rok se s rokem sešel a přiblížilo se nám opět zahájení lázeňské sezony v Jeseníku.

Oslovila nás paní Bc. Lucií Tenekedzi, zda by se naše škola opět zapojila do výzdoby Neuburského pomníku ve Smetanových sadech, ke Dni pramenů 11. 5. 2023 na společné téma – „LESNÍ ZEMĚ“ – víly, skřítci a příroda na jesenických lukách a v parku.

Děti z 6.A nejprve navrhovaly, co vše můžeme na dané téma vyrobit a jak pramen nazdobit. Začaly tedy vyrábět domečky pro skřítky, vodní mlýnek, květy na věnec a hříbky do lesa ad..

Spolužáci z 9.B pomocí 3D per vyrobili víly a motýly. Samotnou kompozici tvořily děti samy, jen s minimálním poradou. Vyrábění děti bavilo a do práce se pustily s velkým nadšením.

Chtěla bych poděkovat všem pedagogům a žákům, kteří se do výzdoby pomníku zapojili.

Žáci a učitelé zdobí výrobky, které vytvořili, pomník pramenů.
Žáci a učitelé zdobí pomník pramenů.