Do výtvarné a fotografické soutěže „Tři králové slaví dvacet let“, kterou vyhlásila Charita Jeseník, se zapojila i třída VII.C z Rudné. Soutěž byla doprovodnou akcí Tříkrálové sbírky na Jesenicku.

K naší velké radosti byla vyhodnocena práce Kačky Danielové, která obdržela zvláštní cenu poroty. Krásné dárky si Kačka slavnostně převzala za přítomnosti celé třídy. Kdo by se chtěl inspirovat nebo jen tak pokochat krásnými díly vytvořenými rozličnými výtvarnými technikami, stihne to ještě během příštího týdne.