Za slunečného a mrazivého rána jsme se vydali 14. 11. 2019 se třemi třídami z Fučíkové opět na Přední vršek pod lázněmi.

Tentokrát jsme byli domluveni s panem Zajíčkem, správcem Předního vršku, na vysazování keřů. Akce byla taktéž ve spolupráci s Technickými službami Jeseník. Technické služby dodaly keře šípku, hlohu a brslenu.

My jsme všichni ráno dostali pracovní rukavice, svačinu a teplý čaj jsme měli z domu, a pustili se do práce. Vlastně ne! Nejprve nás pan Zajíček obohatil, tentokrát o zeměpisné poznatky našeho okolí. Nyní už víme, kde je Železná hora a Studniční vrch! Jelikož čas běžel, námraza již pomalu tála, tak jsme se pustili do samotné práce.

Pracovali jsme po skupinách. Společně jsme vysadili přes 100 keřů! Krásná práce, místo i zážitek!! Děkujeme panu Zajíčkovi za přizvání, Technickým službám za spolupráci a odměnu žákům. Brzy zas!

Jsme rádi, že se můžeme podílet v rámci ekologické výchovy na zvelebování naší krajiny.

Kateřina Gajdošová

Příprava před sázením keřů

Zbylé fotky ze sázení keřů najdete zde…