Chtěl bych vás touto cestou informovat, že od 1. 9. 2021, tedy od začátku tohoto školního roku, jsme zřídili ve spolupráci se zřizovatelem nové pracoviště na Dukelské 1240, v prostorách Střední průmyslové školy Jeseník.

Tomuto kroku předcházelo několik jednání se zřizovatelem, konkrétně vedoucím OŠM,  Mgr.Gajdůškem, dále pak s uvolněným radním pro školství, panem RNDr. Jakubcem, dále starostkou města Jeseník Mgr. Z.Blišťanovou a ředitelem SPŠ Jeseník, Mgr. J.Viternou. Bez jejich přispění by nemohlo dojít k realizaci rekonstrukce uvolněných prostor v areálu SPŠ (eMko), za to jim patří velký dík. Zvlášť velký dík patří Mgr. J. Viternovi, který nabídl vhodné prostory k rekonstrukci v areálu svého zařízení.

V těchto prostorách vznikly dvě učebny pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, pro žáky se souběžným postižením více vadami. Prostory jsou zcela bezbariérové, poskytují sociální zázemí pro žáky i pedagogické pracovníky.

V tomto školním roce probíhá výuka sedmi žáků v jedné třídě, těm se věnují tři pedagogické pracovnice – speciální pedagožka a dvě asistentky pedagoga.

V příštím školním roce zvažujeme otevření druhé třídy.

Zřízení těchto prostor je velkým přínosem nejen pro tyto konkrétní děti z naší školy, ale zajisté dojde k dalšímu zkvalitnění výuky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami celého jesenického regionu.

Od 1. 9. 2021 skončila výuka v prostorách Domova Sněženky na Moravské ul.

Mgr. Zdeněk Bílek, ředitel školy