Dne 22. 3. 2023 navštívila naše třída I. A stálou expozici ve Vodní tvrzi Jeseník – Spirálu času Země.

Žáci si mohli prohlédnout model trilobita, sopky a přes lupu zkoumat složení různých hornin.

Na badatelském místě viděli krátký film o konci dinosaurů a ukázky vzniku zkamenělin.

Návštěva expozice se všem líbila.

Žáci sledují dokument o dinosaurech
Žáci se dívají na film o konci dinosaurů