Dne 21. dubna jsme uklízeli Česko

Krásné počasí, kterého jsme se dočkali po dlouhé době minulý pátek nám umožnilo přidat se k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Kromě nejmenších žáčků se zapojily všechny třídy z budovy Fučíkova.

Vybaveni pytli na odpad a rukavicemi jsme se vydali po skupinkách na různá místa v okolí Jeseníku, abychom zkontrolovali, jak je tam čisto, a případně posbírali to, co by tam nemělo být. Plné pytle jsme pak donesli na místa, kde je vyzvedli pracovníci Technických služeb a postarali se o odvoz.

Akci jsme zakončili na školní zahradě, kde si děti opekly špekáčky a zahrály hry.

Žáci a učitelé si opekly špekáčky.
Společné opékání špekáčků