V rámci celosvětové akce – Evropský týden mobility proběhla na naší ZŠ a MŠ environmentální akce s názvem Týden bez aut. V týdnu 16. -22. 9. jsme vyzvali žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky na budově Fučíkova, Rudná i ve Vlčicích k zamyšlení a následné akci – chodit do a ze ZŠ pěšky, jezdit na kole, či koloběžce, možnost využít hromadnou dopravu. Pro tento týden auta zůstala zaparkovaná doma! Cílem bylo upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech, motivovat lidi vyzkoušet i jiné způsoby dopravy než automobil. Celá akce proběhla za podpory Olomouckého kraje v rámci dlouhodobého ekologického projektu. Jak se nám dařilo? Pravidelně jsme zapisovali způsob dopravy do ZŠ a zjistili jsme, že většina z nás se chová v souladu s přírodou, jelikož chodíme nejvíce pěšky, či využíváme hromadnou dopravu. Ekologický cíl byl naplněn – vést žáky preventivně k ochraně a péči o přírodu! Odměnou nám byl dobrý pocit ze skvělého počinu, drobná sladká odměna a pro třídní kolektivy možnost nejen v rámci Tv vyjíždět do přírody na koloběžkách! Věříme, že se do akce zapojíme i v příštím roce a oslovíme i jiné ZŠ a MŠ ke spolupráci.