Turnaj ve florbalu: velké překvapení – v jednotlivcích nejlépe skórovaly dívky!

V pátek 22. listopadu 2019 to v prostorách tělocvičny ZŠ a MŠ Jeseník – pracoviště Vlčice pořádně burácelo. Již od první vyučovací hodiny se zde konal „Turnaj ve florbalu“. Žáci byli podle tříd rozděleni do dvou herních bloků. Během 1. a 2. vyučovací hodiny přišli poměřit své sportovní schopnosti a nadání žáci z tříd I.A, III.B a VIII.C.

Všichni nejprve coby jednotlivci soutěžili v disciplíně „střelba na branku“, kde 1. místo s přehledem vybojovala žákyně Martina Sikorská (VIII.C). Poté následoval turnaj družstev, který se nesl v duchu fair – play a úžasné kamarádské atmosféry.

Balíček se sladkostmi tedy právem obdržel každý ze třinácti hráčů. Vítězka ve střelbě na branku i kapitáni jednotlivých družstev si na slavnostním závěrečném nástupu navíc převzali nádherné, ručně malované diplomy, které vytvořila naše kolegyně paní učitelka Mgr. Kateřina Preisová. Po veselém zvolání: „Hurá, hurá, hurá!“ se pak mohly spokojené děti i paní učitelky rozejít zpět do svých tříd.

Podobný průběh měl i druhý turnajový blok, který probíhal pro třídy VIII.B a VIII.D během 4. a 5. vyučovací hodiny. I tentokrát se o překvapení během soutěže v jednotlivcích postarala dívka: 1. místo si přesnými střelami na branku zajistila Erika Bartošová (VIII.B).

Poděkování za pěkně strávené sportovní dopoledne patří všem učitelkám a asistentkám, které zajišťovaly pedagogický dozor, zapisování výsledků, fotodokumentaci i morální podporu, ale také všem našim nadšeným žákům!

Mgr. Saskia Rydlová

hlavní pořadatelka a sportovní referentka – Vlčice

Ručně malované diplomy

Celé album fotek naleznete zde…