Největší poklady často leží za rohem.

V pátek 10. září 2021 byl krásný sluneční den a my se vydali na turistický výlet na obří židle.

Během pochodu přes pole, louky i silnici jsme procvičovali pravidla a bezpečnost silničního provozu, opakovali a nacvičovali zásady 1. pomoci – známe čísla 155, 150, 158 i 112, umíme ošetřit odřeniny, zafixovat zlomeninu, přenést zraněnou osobu, vyrobit improvizovaná nosítka, pozorovali jsme změny v přírodě, pojmenovávali hory v okolí. Cestou jsme poznávali stromy, rostliny a živočichy.

Shlédli jsme „ekosystém“ – rybník, pole, les a park.

Během cesty jsme také plnili úkoly týkající se fyzické zdatnosti.

Všichni jsme si to užili a s přehledem vyšlápli kopec k obřím židlím. Nakonec nechyběla ani malá sladká odměna za dobře splněné úkoly.

Obří dřevěné židle na kopci.