V sobotu 23. dubna 2022 proběhl první jarní výlet turistického kroužku budovy Rudné.

Trasa vedla z Jeseníku na Mlýnky v České Vsi, kde si děti opekly špekáčky. Dále se pokračovalo
naučnou stezkou na Čertovy kameny.

Návrat byl v pozdních odpoledních hodinách. Děti byly unaveny a spokojeny.

Den jsme si všichni užili.

Akce se zúčastnili jak vedoucí kroužku Martina Kouřilová, Hanka Višňovská a paní učitelka Gabriela Leškovská se svými dětmi.

Těšíme se na další turistický výlet, který se bude konat v neděli 15. května 2022.

žáci stojí na kamenné zídce
Žáci stojí na kamenné zídce

OSTATNÍ FOTKY ZDE…