Kalendářní rok se nám z 2022 překulil na 2023 a všechno vánoční veselí kluci z VIII. B ukončili oslavou Tří králů.

Hezky od rána se seznamovali s příběhem o Třech králích a to jak poslechem čteného příběhu, tak zhlédnutím krátké pohádky z cyklu Chaloupka na vršku. Poté jsme projeli ve stejné tématice téměř všechny předměty od matematiky, přes grafomotoriku, po logické uvažování.

Ve výtvarné výchově jsme si vymalovali omalovánky a v pracovní výchově si ozdobili královské koruny. Ještě před samotným koledováním jsme vyzkoušeli tradiční hledání budoucnosti v symbolice. To se pod sedm hrnečků schová sedm symbolů, hrnečky se promíchají a každý si vybere ten svůj. Na někoho v dalším roce čeká blahobyt, na jiného zase cestování.

Ale už byl čas vyrazit na cestu. Kluci si vzali své koruny, oblékli pláště, naladili hlasivky a šli všem kamarádům, i těm malinkým školkovým a taky paní kuchařce, zazpívat písničku Tři králové a napsat na tabuli K + M + B, což nejsou zkratky jmen tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara, ale zkratka latinského “Christus mansionem benedicat. = Kristus požehnej tomuto domu.”

Všem udělali velkou radost a po návratu do třídy pokračovali ve zpěvu, tentokrát za hudebního doprovodu boomwhackers. Celý den jsme si moc užili a už se těšíme na další školní akci.

Žák v kostýmu krále s paní učitelkou u tabule ve třídě