Dne 26. 9. 2022 jsme v rámci ekologicky zaměřeného projektu financovaného díky podpoře Olomouckého kraje navštívili s dětmi od 4. do 7. třídy SVČ Duha.

Paní inženýrka Hálová si pro nás připravila program o ptactvu. Nejprve si s dětmi povídala o tom, co už o ptácích vědí, pak jim rozdala pomůcky pro další práci. Jednalo se o kartičky s informacemi o ptácích a krásné hračky, které představovaly nejznámější ptáky naší přírody. Byl mezi nimi stehlík, vrabec, sýkorka, pěnkava a červenka. Všechny překvapilo, že hračky byly ozvučené, mohli jsme se tak seznámit i s hlasy jednotlivých opeřenců.

Děti pracovaly ve skupinkách. Zjišťovaly informace o jednotlivých druzích ptáků a pak je předávaly ostatním. Následovalo pozorování ptactva dalekohledem v okolí budovy. Jednalo se sice jen o fotografie ptáků, přesto bylo pro děti zajímavé si práci s dalekohledem vyzkoušet.

Naši návštěvu jsme zakončili prohlídkou prostor, ve kterých působí chovatelský kroužek. Tady jsme si mohli prohlédnout korely, opeřence, kteří se v naší přírodě nevyskytují.

Děkujeme paní inženýrce za zajímavé povídání. Rádi se do Duhy zase přijdeme podívat.

Žák se dívá na papoušky
Žák pozoruje papoušky

OSTATNÍ FOTKY ZDE…