Na čtvrtek 8. září jsme uspořádali první sportovní soutěž ve Smetanových sadech.

Ještě nám vyšlo pěkné počasí, tak se mohly všechny třídy Rudné sejít po svačince na nástupu u tenisových kurtů.

Nejdříve proběhl závod jednotlivců na čas /asi na 40m / a po té následovaly hody kriketovými míčky do dálky.

Hody byly bodované dle délky dopadu.

Po soutěži následovalo vyhodnocení, vyhlášení vítězů z 2 kategorií / Rt. třídy a Sp. třídy/.

Všichni sportovci byli odměněni sladkostmi.

VÝSLEDKY:

Rt.

1. M. Reichl

2. P. Macejová

3. D. Ondruš

Sp.

1. K. Gronich

2. K. Pohorný, D. Odziomek

3. P. Palánek

Zvláštní cenu získala V. Plachetková za hod kriketovým míčkem.

žák hází míčkem v parku
žák školy hází míčkem do dálky

OSTATNÍ FOTKY ZDE…