Projektový den na Rudné

Ve středu 22. 6. 2022 proběhl pro žáky VII. C, IX. B a X. třídy projektový den Sportem k ekologii. Žáci se v prvních dvou hodinách zabývali ekologickými tématy – ochrana vody, sběr a třídění odpadů, doba rozkladu věcí z různých materiálů v lese i ve vodě. Všichni si na tato témata vypracovali nachystané pracovní listy.

Po svačině v 10:00 jsme se přesunuli do parku, kde proběhl běžecký závod jednotlivců, při kterém děti rovněž třídily během běhu odpad (papír a plast) a vhazovaly ho do příslušně barevné tašky na tříděný odpad. Závodníci běželi dvě kola, lepší čas byl započítán do konečných výsledků, hodnotili se zvlášť děvčata a chlapci:

1. Katka Danielová 0, 10:71 Kamil Gronich 0, 9:44

2. Lucie Jurková 0, 11:24 Kryštof Podhorný 0, 9:40

3. Pavla Macejová 0, 12:77 Michal Gronich 0, 9:52

Po závodě proběhlo vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Poté nám pan Juraj Grňo, zakladatel sdružení Silezika, které se zabývá zakládáním a údržbou biotopů v pohraniční krajině, povykládal o místních pramenech a věnoval dětem omalovánky s lesní tématikou a reklamní klíčenky a náramky z Priessnitzových lázní.

Na závěr jsme společně prošli Smetanovy sady, kde jsme vysbírali veškerý odpad, který potom žáci roztřídili a odnesli do nedalekých kontejnerů na tříděný odpad.

Cílem projektového dne bylo, aby si žáci upevnili své znalosti v oblasti ekologie a udržitelného způsobu života a prakticky si vyzkoušeli své dovednosti ve sbírání a třídění odpadů. Zároveň se také dozvěděli o metodách likvidace, recyklace a upcyklace. Projektový den se uskutečnil ve Smetanových sadech, kde byl dětem umožněn přímý kontakt s přírodou. Učili se přírodu vnímat, chránit a pečovat o ni.

Dva kluci běží k taškám na tříděný odpad
Kluci běží k taškám na tříděný odpad

OSTATNÍ FOTKY ZDE…