Soutěž v hodu na cíl proběhla na zahradě Domova Sněženka. Nejdříve se děti rozběhaly, rozcvičily a protáhly, potom si vyzkoušely několik hodů do dálky. Házely na bránu, kmen stromu, na živý terč a na koš. Soutěž byla rozdělena na kategorie žáků speciální třídy a rehabilitační třídy. Všichni žáci danou disciplínu splnili a za své velmi dobré výkony byli odměněni.