Prostranství na Sambě ve Smetanových sadech v Olomouci se ve čtvrtek 14. října 2021 stalo zázemím pro soutěžící týmy žáků ze 16 základních škol Olomouckého kraje v 6. ročníku „Dýňodlabání“. Soutěž proběhla v rámci podzimní výstavy Flora Olomouc.

Naši školu reprezentovali – Kevin Horváth, Mikuláš Barabáš, David Mišalko, Kristýna Gronichová, Jiří Martínek a Natálie Hájková.

Utkali se v soutěži o nejkrásněji a nejnápadněji vydlabanou či vymalovanou dýni. Své halloweenské dýně vydlabávaly, malovaly a zdobily dvoučlenné týmy od 8:30 do 11:30 hodin a slavnostní vyhlášení výsledků přišlo na řadu ve 13 hodin.

I když se nám nepodařilo získat žádné z hodnocených míst, tak naše dýně byly letos velmi zdařilé a po soutěži krášlily pavilon H v rámci podzimní etapy Flory Olomouc.

Cílem soutěže bylo podpořit výuku a manuální dovednosti žáků a snad i do budoucna i podpořit volbu povolání ve prospěch zemědělství, přírodovědných či potravinářských oborů.

Letošní Dýňodlabání bylo mimořádné nejen počtem zúčastněných soutěžících, ale i kvalitou vytvořených exponátů. Podle informací se Dýňodlabání 2021 těšilo velkému zájmu návštěvníků i médií.

Všem žákům děkuji za úžasné dýňové exponáty, panu řediteli Zdeňku Bílkovi a paní zástupkyni Aleně Vrbové za bezpečnou dopravu do Olomouce a zpět.

Věřím, že se soutěže zúčastníme i v dalších letech.

Holky vydlabávají dýni

Ostatní fotky ZDE…