Dnešní den 6. 12. 2022 navštívil naši hlavní budovu na Fučíku Mikuláš se svým doprovodem.

Děti ve třídách zpozorněly, jakmile uslyšely z chodby čertovský zvon a burácení řetězů.

Celá skupina postupně navštívila všechny třídy, čert si poznačil hříšníky a Mikuláš s andělem chválili všechny hodné děti. Mladší žáci recitovali básničky a starší žáci zazpívali písničky nebo si je čert vyzkoušel z počtů a českého jazyka.

Všichni za odměnu dostali sladkou odměnu a hříšníci slibovali, že se budou více snažit.

Čert si povídá s žákem v lavici