Na začátku školního roku žáci 2. stupně naší školy navštívili v rámci projektového dne Ruční výrobnu papíru ve Velkých Losinách. Prohlídka areálu trvala přibližně jednu hodinu.

Žáci byli seznámeni s tradiční výrobní technikou, dějinami řemesla i řadou technických zajímavostí. Měli možnost nahlédnout do minulosti a současnosti velmi známého, ceněného a rozšířeného řemesla. Zajímavostí bylo pro žáky i to, že se zde vyrábí papír tradičním postupem z bavlny a lnu a proto se pro svou vysokou kvalitu a trvanlivost používá např. ve výtvarném umění nebo restaurátorské praxi.

Žáci si mohli zakoupit upomínkové předměty a drobné dárky přímo v areálu papírem. Počasí nám vyšlo a všichni jsme si celý den užili.