PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE ŠKOLNÍ DRUŽINY VLČICE – ŠABLONY II

Zvířata a život na statku.

Zatímco dříve děti se zvířaty skoro vyrůstaly, dnes je často znají jen z obrázků. Dnešní děti jsou převážně počítačová generace a my jsme se s pracovnicemi statku snažily dětem přiblížit, jak se na statku pracuje a jaká zvířata se zde chovají. Děti vidí jogurt, ale už jim nedojde, že na začátku bylo mléko, právě od krávy. Chtěli jsme to změnit a vydali jsme se společně do míst, kde je mohou nejen vidět naživo, ale také hladit, krmit a pomáhat.

Děti se seznámily se životem na statku. Měly možnost blízkého kontaktu se zvířaty, viděly každodenní provoz, práci na statku a seznámily se se zemědělskou technikou.

Projektové odpoledne se velmi podařilo, děti všechno zajímalo a měly spousty všetečných dotazů.

Mile nás překvapil zájem dětí o danou tématiku.

Integrovaný záchranný systém – první pomoc

S výukou první pomoci začínáme už u dětí, které jsou mnohem přístupnější a zábavným způsobem se jim dá vnuknout základní myšlenka tohoto projektu – záchrana života – pomoc druhému.

To, že seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí školního věku a mládeže, vyplývá z různých statistik.

Děti měly možnost zapojit se do přímé masáže srdce na resuscitační figuríně. Pro mnohé to byl těžký úkol.

Kdo už zažil situaci, kdy někdo spadl přímo na hlavu, dusil se jídlem nebo na sebe zvrhl vařící čaj? Jak pomoct v situacích jako jsou otravy, pády či popáleniny, ale i spolykané hračky, úrazy či dušení a poruchy vědomí, až po samotnou resuscitaci? Na to všechno se odpovídalo v projektu IZS.

Děti si samy mohly udělat představu o tom, co zvládnou doma, nač je třeba přivolat lékař a kdy je zcela nutné zavolat na linku 155.

Děti si povídaly také na téma POLICIE ČR, HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR a ZÁCHRANNÁ SLUŽBA.

Děti po celou dobu projektového odpoledne výborně komunikovaly, pracovaly a nebály se zkusit nové věci.

Chválíme také výklad studentek ze Střední zdravotnické školy v Šumperku.