Projekt

Národní plán obnovy

Prevence digitální propasti

Digitální technologie pro školy

Národní plán obnovy (NPO) je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií – Next Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 až 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

MŠMT se zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol, čímž přispěje k proměně obsahu vzdělávání. Školy v rámci této podpory obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi.

Výzvy

 Výzva 2022: Digitální učební pomůcky – 372 000 Kč

Výzva 2023: Prevence digitální propasti + digitální pomůcky a mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky – 366 000 Kč (digitální propast 135 000 Kč, digitální pomůcky 111 000 Kč)

Výzva 2024: Na podporu prevence digitální propasti – 366 000 Kč

Přiložené letáky

Digitalizujeme školu 2022PDF se otevře v novém okně

Digitalizujeme školu 2023 – PDF se otevře v novém okně

Digitalizujeme školu 2024 – PDF se otevře v novém okně

Evropskou unií - Next Generation EU

Žáků

školních programů

tříd

let existence naší školy

Buďte v kontaktu

Adresa: Fučíkova 312/10, Jeseník 790 01

Telefon: (+420) 606 739 224

Email: reditel@zsjes.cz

Školní hodiny: 8.00 – 14.00

Nediskriminace

V naší základní a mateřské škole se snažíme vychovávat k toleranci a respektu. Posilovat sebevědomí dětí z hlediska jejich identity. Podporujeme děti, aby se stavěly předsudkům a diskriminaci.