8. září se nám podařilo přenést školní výuku do přírody. V rámci ekologicky zaměřené akce s názvem Park žije – koloběžková škola strávilo více než 100 školáků se svými vyučujícími celé dopoledne ve Smetanových sadech. Na připravených stanovištích vyzkoušeli různé formy učení – trénovali smysly při aktivitě zaměřené na zvuky a při ochutnávání ovoce, pozorovali drobné živočichy a zopakovali si znalosti o stromech. Zúčastnili se naši žáci z budovy Fučíkova a Rudná, přijely ale také děti ze ZŠ v Kobylé nad Vidnavkou.

Zajímavou atrakcí pro všechny byla jízda na koloběžkách, ty nám dovezla firma Kostka – kolobka s.r.o. z Potůčníku. Pohyb na zdravém vzduchu jsme spojili i se zdravou svačinou – vyučující připravili dětem nádherné ovocné špízy.

Na tuto akci jsme navázali 22. září, kdy jsme si připomněli Den bez aut. Paní učitelky si s dětmi povídaly o tom, jestli jezdíme do školy autem nebo jestli se můžeme dopravovat i jinak, ekologičtěji. Menší děti kreslily obrázky dopravních prostředků, starší kluci se postarali o údržbu našich školních koloběžek. Můžeme na nich ještě celý podzim vyrážet na vyjížďky.

To vše bylo součástí projektu podpořeného Olomouckým krajem. My jsme díky této podpoře získali do školy nejen nové koloběžky, ale i pomůcky pro přírodovědná pozorování.