Vzdělávací programy:

ŠVP ZV – „Společně vše dokážeme“
ŠVP ZV–LMP – „Učíme se pro život“ – na druhém stupni ZŠ praktické
ŠVP ZŠS – „Škola hrou I“
ŠVP ZŠS –  „Škola hrou II“

IMG_1891

V přípravné třídě se žáci vzdělávají podle ŠVP „Připravujeme se na školu“.
Ve školní družině je realizován školní vzdělávací program ŠD s názvem „I my budeme jednou dospělí“.

Ve třídách naší školy jsou nižší počty žáků, než v běžných základních školách, minimální počet je 6 žáků  a maximální počet je 14 žáků . Učitel má možnost volit individuální přístup s respektováním potřeb každého dítěte, lze volit pomalejší tempo s prodlouženým výkladem, častým opakováním učiva a použitím názorných pomůcek v co největším rozsahu. 

IMG_1887

Pochvala a povzbuzení je samozřejmostí. Dítě tak často vůbec poprvé zažívá pocit úspěchu, což vede k posílení jeho sebedůvěry a motivace k další práci.

O zařazení a přeřazení žáka do třídy nebo školy zřízené dle § 16, odst.9, ŠZ rozhoduje ředitel školy na základě doporučení  školského poradenského zařízení /  pedagogicko psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum / a se souhlasem zákonných zástupců dítěte.