Na naší škole proběhla pro fanoušky anglického jazyka olympiáda. Účast byla hojná, soutěžilo celkem 24 žáků druhého stupně z budov na Fučíkově ulici a z Vlčic.

Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií podle ročníku. Každá skupina musela obejít všechna stanoviště, na kterých popisovali obrázky, skládali rozhovory do správného pořadí, četli a poslouchali s porozuměním, skládali věty do správného pořadí a anglicky i hovořili o vylosovaném tématu.

Všem účinkujícím patří velká poklona za odvahu, kterou prokázali, když prošli všechny úkoly! Vítězům uvedeným níže gratulujeme! 😊

 1. kategorie: Noemi Nawarová
 2. kategorie: Karolína Applová
 3. kategorie:  
  • 1. místo – Tereza Reichertová
  • 2. místo – Natálie Dupalová
  • 3. místo – Sabina Mižikarová
 4. kategorie
  • 1. místo – Filip Kroupa
  • 2. místo – Robert Gažak
  • 3. místo – Denis Ištok