Návštěva knihovny 7. a 9. 3. 2023

Světový den knih vychází sice na duben, ale my z Rudné jsme šli navštívit knihovnu už teď v březnu. Rozdělili jsme se na dvě skupinky.

První podnikli doslova dobrodružnou výpravu žáci z rehabilitačních tříd a naši nejmenší z mateřské školy. Seznámili jsme se tam s moc milou paní knihovnicí Petrou Malinkovou a s chodem knihovny. A ač ne všichni jsme po úplňku byli v perfektní kondici, vyslechli jsme si pohádku, kterou nám četla sama paní knihovnice a pak si prohlíželi knížky dle vlastního zájmu. Větší děti zaujaly komiksy, malé pak obrázkové knihy.

Ve čtvrtek se do knihovny vypravili žáci speciálních tříd. Paní knihovnice nám opět připravila krásné prostředí se sedacími vaky, dekami, polštářky. Velice poutavě nám přečetla příběh “V knihovně je lev”. A pak jsme nestačili žasnout. Téměř všichni si našli nějakou knížku, se kterou se “zašil” do svého koutku a bedlivě se jí věnoval. Třeba Štěpánek se obklopil knihami o vlacích, Petr zase nastudoval traktory a Martina fascinovaly knihy o filmech “Piráti z Karibiku”, ještě na druhý den ráno byl celý nešťastný, že je máma nesehnala domů, ale určitě to napraví.

Při odchodu jsme všichni od paní knihovnice dostali na památku záložku do knížky. Mnozí z nás jsou rozhodnuti, že si vyřídí průkazku, aby si mohli knihy chodit půjčovat. Půjčovné na celý rok do dětského oddělení totiž stojí pouhých 70 Kč.

Byli jsme nadšení, plní dojmů a určitě to není naše poslední návštěva.