Naše škola se soustavně stará o mimoškolní činnost žáků, která se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností,  na sport
a pohyb, ale také na rozvoj estetického cítění a manuálních dovedností.

Na škole pracují tyto zájmové kroužky:

aktivity_1

 • Komunikační a řeč. kroužek (2x)
 • Sportovní (1x)
 • Počítačový (1x)
 • LOGO hrátky (1x)
 • Canisterapie (1x)
 • Keramický (2x)
 • Kreativ (1x)
 • Doučování na PC (1x)

Další pravidelné aktivity:

aktivity_4

 • soutěže v lehké atletice, kopané, stolním tenisu, soft tenisu, vybíjené
 • plavecké a lyžařské závody, přespolní běh, účast na běhu T. Foxe
 • dopravní soutěže, jízda zručnosti na kole
 • výtvarné soutěže
 • vydávání časopisu Školáček s příspěvky učitelů a žáků