Zvoněním čertovských zvonů a burácení řetězů oznamovali čerti svůj příchod.

Celá skupina postupně navštívila všechny třídy. Čerti si postupně poznačili hříšníky a Mikuláš s andělem chválili hodné děti. Všechny děti byly velmi statečné a zvládly krásně recitovat básničky a starší žáci zazpívali písničky nebo si je čert vyzkoušel z počtů a českého jazyka.

Všichni za odměnu dostali sladkou odměnu a hříšníci slibovali, že se budou více snažit.

čerti ve třídě našli v lavice dvě žákyně
Čerti ve třídě hledají hříšníky