Byli žáci hodní nebo zlobili? Plnili si své úkoly poctivě celý rok, nebo učení lajdali?

V pátek 6.12. jsme čekali příchod Mikuláše s jeho pomocníky čertem a andělem. Někteří se těšili, někteří se báli. Čert asi loni uznal, že sám na tu naši budovu Rudnou nestačí a přibral si letos pekelnou pomoc.

Všichni vyfikli básničky na první dobrou, slibovali hromadně polepšení a nakonec také byli všichni Mikulášem a andělem obdarováni. Čerti odešli s prázdnou, ale školu obchází pořád, zrovna dnes jsme slyšeli za dveřmi chřestění řetězem.

Všechny fotky najdete zde…