LES VE ŠKOLE

ZŠ Fučíkova je již třetím rokem zapojena do mezinárodního programu Les ve škole. Chodíme s dětmi ven a podle motta programu se „učíme o přírodě v přírodě“.

V druhém školním týdnu vyrazily tři třídy do Smetanových sadů, aby si vyzkoušely, co vědí o stromech, o houbách, o lesních zvířatech a také a o lesních plodech, které dozrávají na podzim.

Akci jsme zahájili soutěží, při které děti běhaly podle plánku a odpovídaly na otázky. Jednotlivá soutěžní družstva byla sestavena tak, aby v nich byly starší děti spolu s mladšími. Šlo nám o to, aby se děti lépe poznaly s novými spolužáky, a také, aby ti starší mohli ukázat, že se umí o své malé kamarády postarat a pomoci jim.

Kvůli dešti jsme se pak přesunuli do školy, kde jsme vyhlásili vítěze ranní hry a pokračovali v dalších aktivitách. Poznávali jsme stromy podle listů a plodů, hmatem určovali přírodniny donesené z lesa a při hře prověřili svoji paměť.

Akce byla vydařená, všichni jsme si ji užili.

Žáci stojí před stromem a snaží se uhádnout co je to za strom.

Žáci poznávají stromy v přírodě.