V letošním školním roce se 3 třídy naší školy zapojily do mezinárodního programu Les ve škole.

Cílem programu je poznat les jako místo, které je příjemné a bezpečné, vnímat ho všemi smysly, užít si jej za různého počasí a dozvídat se o něm něco zajímavého.

Co dělali v lese šesťáci ze ZŠ Fučíkova?

S pomocí kamaráda zkoumali poslepu vybraný strom a pak se jej snažili najít mezi ostatními. Měřili velikost stromů – našel se strom chňapka, škrtič, obr a další. Měli možnost pozorovat i drobné živočichy, na některé se podívali lupou. A také zkoušeli vyjádřit, proč se jim v lese líbí a proč tam rádi chodí.

Moc se nám to všem líbilo.

logo les ve škole