S platností od 1.9.2016 jsme škola samostatně zřízená dle §16, odst.9, Školského zákona. V naší škole se mohou vzdělávat žáci s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Nacházíme se v několika budovách:
  • V budově na Fučíkově 312 je ředitelství školy, třídy, vzdělávající žáky dle vzdělávacího programu základní školy a třídy 2.stupně pro žáky, vzdělávající se podle ŠVP ZV- LMP
  • V budově na Rudné 383,  je přípravná třída, několik speciálních tříd a třídy 1. stupně základní školy. Je zde také školní družina a školní jídelna.
  • V Domově Sněženka jsou třídy pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením
  • V obci Vlčice / vzdálené od Jeseníku 22 km / máme odloučené pracoviště, kde se vzdělávají žáci z oblasti Javornicka a Vidnavska.