Jarní atletické hry se kvůli nepřízni počasí uskutečnily v tělocvičně Domova Sněženka. Nejdříve se děti rozběhaly, zahřály a rozcvičily, pak plnily různé disciplíny – házely na cíl, shazovaly kuželky míčkem, chodily po nerovném terénu, přecházely lavičku, pak ji překračovaly z jedné strany na druhou, s pomocí zvládly i slalomovou dráhu, prolézaly kruhem, přelézaly žebřiny, házely medicinbalem. Nakonec závodily v přebíhání tělocvičny. Všichni žáci se snažili podat co nejlepší výkony, za které byli odměněni. Atletické hry se vydařily.