Čekala jsem na pěkné počasí, abych mohla pro děti na Rudné v rámci hodin Tv, PoV připravit orientační hru „Hledání pokladu“.

Ve středu 20. 10. se na nás usmálo štěstí v podobě krásného podzimního počasí a já mohla vyrazit ráno v půl 10 hod. do parku Smetanových sadů připravit trasu a po ní rozestavit na stanoviště 9 úkolů. Základem byla kreslená mapa s legendou, kterou dostali všichni kapitáni u startu s náležitým vysvětlením. Jako první na smluvené místo k soše V Priessnitze přišla speciální třída VII. C, pak IX. B a nakonec X. Nejpozději v 10, 45 hod. měly sraz u sochy třídy rehabilitační a postupně vyrážely nadšeně na trasu, kde společně plnily dle map tyto úkoly:

1. Házení šiškami do stromu /5 pokusů asi z 3 m/

2. Obejmutí stromu kolektivně

3. 10 dřepů na pokyn učitele

4. Složení rozstříhané říkanky /písničky v podobě piktogramů/ „Jedna dvě Honza jde“ a po složení si ji společně zazpívali

5. Vyluštění dvou krátkých tajenek /téma les, park/

6. Cvičení dle abecedy – nápodoba písmen v podobě jednotlivých cviků buď samostatně nebo ve dvojicích

7. Házení šiškami do malovaného terče / 3 pokusy/

8. Odskákání kresleného panáka na asfaltu

9. Vrácení se co nejkratší cestou k paní učitelce Fryčové a vyslechnout pokyny k najití pokladu

Speciální třídy měly poklad ukrytý v prostoru vedle sochy a za sochou asi 25m x 25m v křoví nebo na začátku lesa a rehabilitační třídy na menším prostoru před sochou. Hledal celý kolektiv, kde v mnohých případech dětem pomáhali i pedagogové jednotlivých tříd.

Poklad našli: X., I. A, VI. C a VII. D společně s pedagogem, v IX. B – Dan Odziomek, VII. C – Mikuláš Reichl.

Všechny děti byly pokladem odměněni, ty nejaktivnější a nejlepší si vyhodnotili pedagogové sami podle toho, jak se žáci zapojovali do jednotlivých aktivit během celé sportovní akce. Hledání pokladu se líbilo všem žákům i pedagogům, děti v přírodě strávily většinu pěkného školního dne. Oblíbenou hru určitě příští rok společně zopakujeme.

V Jeseníku dne 26. 10. 2021

sportovní referent Rudná: Mgr. J. Fryčová

Ostatní fotky ZDE…