Naposledy se ve třídě paní učitelky Gábi a pana asistenta Filipa slavil Halloween v roce 2019. Čas letí jako splašený, viďte? My se ale rádi čas od času vracíme k prožitým vzpomínkám a zatoužíme si je zopakovat. A proč ne letos?

Vyzdobili jsme si nejen třídu, ale rovnou celé patro, atmosféra byla více než patřičná. Kluci se vytáhli – všichni měli kostým. Byli prostě báječní. Den jsme si užili plněním různých halloweenských úkolů, vyráběním netopýrků z kaštanů, dlabáním strašidelné dýně, která už hrdě hlídá vchod školy.

Protáhli jsme si těla při hrách s balónky, poslouchali strašidelné písně a nezapomněli jsme obejít všechny své kamarády v celé škole a obdarovat je extra kyselými bonbony.

Děkujeme Martince za pomoc s výzdobou, Martičce za dýni, která byla opravdu vydařená, Jarušce za fotky a Míšově mamince za výborné perníčky. Mám takové tušení, že jsme Halloween neslavili naposledy. Kdo ví?

Žáci a učitelé ve strašidelných maskách