Geologická exkurze do okolí Vidnavy a Velké Kraše

Ve středu jsme se s žáky druhého stupně vydali objevovat krásy neživé přírody v nedaleké geologicky významné lokalitě Vidnavy.

Vystoupili jsme na zastávce ve Štachlovicích a vydali se směrem k lomu Kaolinka. Po sestupu mezi hustou trávou a jedné menší zacházce jsme k němu dorazili. Popovídali jsme si k čemu nám je kaolin dobrý, jak se využíval v minulosti a jak dnes. Odvážlivci na břehu hrabali a snažili se získat, co nejčistší hmotu. Zaslechli jsme také žabí orchestr. U lomu nás trochu překvapilo počasí, ale mnozí byli připraveni a tasili své deštníky.

Procházkou jsme pokračovali směrem k Vodní nádrži Vidnava, kde žije mnoho chráněných druhů, mezi nimi například i rak říční. V okolí nádrže je zřízena možnost posezení, tak jsme se nestyděli a posvačili zde.

Se spokojenými břichy jsme došli podél toku k bludným balvanům. Vysvětlili si, proč se jim tak říká, a jak k nám docestovali. Už nám zbývala poslední část cesty, kdy jsme došli na náměstí ve Vidnavě, kde mnozí žáci radostně spěchali do obchodu na zmrzlinu.

Exkurze byla vydařená, žáci poznali nová zákoutí okolí.

Bludné balvany