Vzdělávací kurz pro školský management ve Finsku a Estonsku

V rámci ERASMUS + se vedení školy ve dnech 11. 9. – 17. 9. 2022 zúčastnilo vzdělávacího kurzu pro školský management ve Finsku a Estonsku, konkrétně v Helsinkách a Tallinu.

Spolu s námi se tohoto kurzu zúčastnili pedagogové z dalších evropských zemí a to ze Slovenska, Španělska, Rumunska, Itálie, Malty, Německa a Srbska.

V průběhu kurzu v Helsinkách jednotliví účastníci prezentovali svá školská zařízení, což bylo velmi zajímavé a pro nás zajisté obohacující a v mnohých případech i inspirující.

V Helsinkách jsme navštívili 3 školská zařízení.

Jako první jsme navštívili jazykovou školu, kde byly pořádány zajímavé přednášky týkající se finského systému vzdělávání žáků a její organizací, dále zde proběhly odborné přednášky týkající se výuky informatiky, robotiky, polytechniky a obecně finského školství.

Dále jsme navštívili střední školu, kde jsme se seznámili s výukou oborů stavebnictví, služby, kadeřnictví, kuchař, restaurátor a další. Viděli jsme praktickou výuku jednotlivých oborů, což bylo velmi zajímavé.

Třetí škola byla zaměřena hlavně na polytechnické vyučování. Zde jsme měli možnost navštívit výuku žáků zaměřenou na práci s 3D tiskárnou a programováním.

Ke všem praktickým ukázkám i teorii proběhly prezentace  a zajímavé diskuse.

Estonsko bylo zajímavé v tom, že jsme navštívili  několik školských zařízení a to od základního až po středoškolské vzdělávání.

Jako první jsme navštívili ZŠ s gymnáziem. Navštívili jsme  zde několik tříd a mohli tak zhlédnout výuku matematiky, angličtiny, hudební výchovy a také jsme měli možnost prohléhnout si moderně vybavené počítačové učebny.

Jako druhou školu jsme navštívili gymnázium Gustava Adolfa. Zde jsme v průběhu prohlídky měli možnost seznámit se s podrobnou organizací řízení školy, s její výukou  a s moderním vybavením učeben. Velmi zajímavá zde byla výuka robotiky a to  zábavnou formou, do které jsme zapojeni samotnými žáky, což bylo pro nás velmi zajímavé.

Dále jsme navštívili  prostředí malotřídní školy, vzdálené 50 km od Tallinu. Zde jsme měli mimo jiné možnost prohlédnout si mobilní polytechnickou dílnu, vybavenou špičkovou technikou i 3D tiskárnou, která do této školy pravidelně na výuku dojíždí. V této mobilní učebně jsme si mohli vyzkoušet funkčnost nářadí zhotovením jednoduchých výrobků.

 Jako poslední jsme navštívili školské zařízení taktéž nedaleko Tallinu. Jednalo se o rozsáhlý komplex se sportovním zaměřením. Škola byla moderně vybavena dvěma tělocvičnami a dokonce plaveckým bazénem. I zde jsme měli možnost nahlédnout do výuky některých předmětů např. výuku mateřského jazyka, cizích jazyků, matematiky či tělesné výchovy. 

Velmi zajímavým postřehem bylo, že ve všech školských zařízeních, která jsme v obou zemích navštívili, probíhala výuka a různorodé zájmové aktivity po celý den /8,00-17,00/.

Musím  konstatovat, že tento kurz byl pro nás zajímavý a inspirativní, nemluvě o navázaných mezinárodních kontaktech jednotlivých aktérů projektu.

V budoucnu bychom se podobných projektů chtěli opětovně zúčastnit.

Mgr. Zdeněk Bílek, ředitel školy

Společné focení pedagogů na semináři ve Finsku a Estonsku
Finsko – Estonsko společné focení pedagogů