Naše škola vyjela 8. 6. 2022 na přírodovědně zaměřenou exkurzi do okolí Pradědu.

Účastnili se děti a učitelé z budovy Fučíkova a z Vlčic. Jeli jsme autobusem do Karlovy Studánky, tam jsme se rozdělili na 3 skupinky a každá se vydala za svým cílem.

První skupina se pokusila dosáhnout vrcholu Pradědu. Druhá skupina šla část cesty údolím Bílé Opavy s pracovníkem CHKO Jeseníky, panem Michalem Ulrychem. Ukazoval nám cestou rostliny, které tu rostou, vyprávěl o zvířatech, zmínil i zajímavosti z práce ochranářů. Třetí skupinka dětí se prošla po okolí Karlovy Studánky.

Všem se výlet líbil, byli jsme rádi, že jsme se mohli potkat s dětmi a kolegy z jiné budovy, užili jsme si hezkou přírodu.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Blíž k přírodě, který realizujeme na naší škole díky dotaci z programu na podporu EVVO Olomouckého kraje.

Žáci a učitelé se fotí u vodopádu.
Žáci a učitelé u vodopádu.

OSTATNÍ FOTKY ZDE…