NÁVŠTĚVA HVĚZDÁRNY V JESENÍKU

Sedmáci probírají ve fyzice v závěru školního roku krásné téma: astronomii. Protože v Jeseníku při SVČ Duha máme hvězdárnu, bylo by opravdu škoda nejít se na ni podívat a nedozvědět se o tomto tématu něco víc.

U vchodu na hvězdárnu nás přivítala paní inženýrka Jana Hálová, ukázala nám pamětní desku zakladatele hvězdárny a řekla něco o historii. Nahoře na hvězdárně nám vyprávěla o astronomii, o vzniku vesmíru, o planetách. Pak jsme se podívali na model nekonečna, prohlédli si hvězdářské dalekohledy a vyšli na terasu. Tam jsme měli možnost přiblížit si pomocí triedrů okolí Jeseníku – pro některé to byla nová zkušenost.

Děti zaujala informace, že je možno si na hvězdárně domluvit večerní prohlídku s pozorováním noční oblohy. Exkurze se jim líbila, dozvěděly se mnoho nového, ptaly se na to, co je zajímá a těší se, co všechno budeme k tomuto tématu probírat ve škole.

Žáci na exkurzy v hvězdárně
Žáci sledují přednášku o vesmíru